Zielone centrum Bielska-Białej? Miejski Zarząd Dróg przedstawił śmiałą wizję ograniczenia ruchu

O pomyśle ograniczenia ruchu samochodowego w centrum Bielska-Białej wiadomo od kilku lat. Teraz Miejski Zarząd Dróg zaprezentował śmiałą wizję przyszłości. Zieleń zamiast samochodów w centrum Bielska-Białej już w 2030 roku? To się może ziścić.

Zieleń zamiast samochodów w centrum Bielska-Białej? Śmiała wizja przyszłości miasta

Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum Bielska-Białej mają poprzedzić kluczowe inwestycje, w tym budowa wewnętrznej obwodnicy miasta - ulicy Nowopiekarskiej (od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej) i centrum przesiadkowego. Z kolei realizowana przez PKP rozbudowa tunelu wzdłuż odcinka ulic 3 Maja i Zamkowej spowoduje tymczasowe zamknięcie odcinka. Zmusi to kierowców do zmiany tras przejazdu, wyprowadzając część ruchu poza centrum jeszcze przed wprowadzeniem nowych rozwiązań.

Jak podkreślają urzędnicy, skala zadania wymaga wcześniejszego przygotowania. Na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej wykonano opracowanie pn. „Analiza ruchowa uspokojenia ruchu w centrum miasta Bielsko-Biała”. Uspokojenie ruchu na odcinku ul. 3 Maja było analizowane w dwóch wariantach:

  1. od ul. Wałowej do ul. gen. Władysława Sikorskiego,
  2. od ul. Piastowskiej do ul. gen. Władysława Sikorskiego.

Głównym celem opracowania było zbadanie skutków komunikacyjnych dla miasta po wprowadzeniu ograniczeń oraz zaproponowanie zmian w organizacji ruchu na przyległych ulicach.

Założenia analizy

Ruch będzie dopuszczony tylko dla mieszkańców zamieszkujących w strefie ograniczenia, zaopatrzenia, służb miejskich, taxi, komunikacji zbiorowej, rowerzystów i pieszych. Wjazd do strefy będzie możliwy od strony ulic 3 Maja i Zamkowej, zaś wyjazd przez ulice poprzeczne, odchodzące od głównego ciągu.

Projekt zakłada odzyskanie po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, dla potrzeb pieszych, rowerzystów i innych celów społecznych. Dzięki temu ma powstać przestrzeń miejska przyjazna mieszkańcom i turystom.

Skutki proponowanych zmian

Analiza wykazała, że korzystniejszy będzie wariant drugi, czyli ograniczenie ruchu na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. gen. Władysława Sikorskiego.

Zmiany spowodują istotny spadek ruchu w centrum. Ruch indywidualny zostanie praktycznie wyeliminowany, za to transport zbiorowy i taxi nie odczują żadnych ograniczeń. Pojazdy zaopatrzenia będą mogły poruszać się wyłącznie w określonych godzinach. Jakie korzyści wynikają z tego dla mieszkańców?

  • odzyskanie przestrzeni miejskiej
  • poprawa jakości powietrza w centrum miasta
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • poprawa warunków ruchu pieszego i rowerowego
  • poprawa warunków ruchu transportu zbiorowego
Oko centrum bajki animacji bielsko 04

Może Cię zainteresować:

Filmy animowane od kuchni. Interaktywne Centrum Bajki i Animacji OKO w Bielsku-Białej już otwarte

Autor: Aleksandra Szlęzak

15/06/2024

Bielsko biala z tytulem cud polski 2024

Może Cię zainteresować:

Tytuł „Cud Polski” 2024 dla Bielska-Białej. Stolica Podbeskidzia reprezentuje całe województwo śląskie

Autor: Szymon Karpe

09/06/2024

Teatr lalek banialuka bielsko biala wizualizacje 4

Może Cię zainteresować:

Teatr Lalek Banialuka w Bielsku-Białej będzie miał nową siedzibę. Poznaliśmy zwycięski projekt

Autor: Szymon Karpe

28/05/2024

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon