Gotowi na transformację cyfrową? Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. pomoże przedsiębiorcom rozpocząć przygodę z Przemysłem 4.0!

W branżach, które doświadczają szybkich przemian, firmy muszą się przekształcać, jeśli chcą przetrwać. Dziś gołym okiem widać rosnące tempo zmian, jest ono nieuniknione i wpływa na coraz więcej branż, firm, czy organizacji. Nowe technologie wzmacniają pozycję konsumentów w relacjach rynkowych. Dają im niemal nieograniczony dostęp do informacji, przez co stają się oni coraz bardziej wymagający; oczekują dostarczania produktów i usług praktycznie w czasie rzeczywistym i skrojonych na ich indywidualne potrzeby. Z kolei media społecznościowe stanowią potężne narzędzie do swobodnego wyrażania opinii oraz źródło nowych kanałów komunikacji użytkownika z dostawcą.

Gotowi na transformację cyfrową KSSE pomoże przedsiębiorcom

Na tę zmianę trendów w postawach konsumentów, a w konsekwencji zmianę polaryzacji w układzie sił i wpływów właściciele firm muszą reagować. Wiąże się to z podejmowaniem niełatwych decyzji o zmianach i poddaniem się wymuszanej przez klientów i konkurencję transformacji we wszystkich obszarach działalności firmy oraz zmianą sposobu w jaki zapewnia się wartość swoim odbiorcom. Te marki, które spełnią wymagania konsumentów, będą się rozwijać, zaś te, które reagują powoli, lub uparcie tkwią w miejscu - nie przetrwają.

Nie każdy potrafi podjąć takie wyzwanie samodzielnie, trudno jest bowiem zboczyć nagle z kursu i pójść ostro pod prąd - na przekór załodze, swojej dotychczasowej strategii, czy trudnej koniunkturze. Tym, którzy szukają dziś wsparcia w postawieniu pierwszego kroku na ścieżce transformacji cyfrowej, naprzeciw wychodzi Silesia Smart Systems – Europejski Ośrodek Innowacji Cyfrowych koordynowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera procesy transformacji

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. została stworzona po to, by wspierać procesy transformacji w naszym regionie. Przez przeszło ćwierć wieku jej zespół mierzył się z różnymi przemianami, lokalnymi jak i o skali globalnej, zatem w obliczu takiej rewolucji, jaką obecnie obserwujemy, również nie mogli pozostać bierni. Strefa wyznaczyła więc nowy kierunek rozwojowy w strategii spółki - wspieranie realizacji zadań związanych z transformacją cyfrową i szeroko pojętym przemysłem przyszłości.

Do realizacji tego celu, jako koordynator inicjatywy, KSSE zaprosiła partnerów: Politechnikę Śląską, Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała, Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. oraz Instytuty działającej w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Instytut Metali Nieżelaznych oraz Górnośląski Instytut Technologiczny (wcześniej Instytut Spawalnictwa oraz Instytut Metalurgii Żelaza) oraz Fundingbox Accelerator Sp. z o.o. Umowa konsorcjum została zawarta w Gliwicach (tu obecnie operuje tzw. „one-stop-shop” dla przedsiębiorców, dzięki któremu mogą oni liczyć na pomoc w transformacji cyfrowej na każdym etapie procesu). Każdy z Partnerów oferuje kompleksowe usługi wspierające budowanie konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki w regionie.

Silesia Smart Systems rozpoczyna realizację projektu EDIH-SILESIA

Oferta Silesia Smart Systems dotyczy w szczególności przedsiębiorstw przemysłowych, które planują przejść transformację cyfrową, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zwłaszcza w obszarach: automatyki i robotyki (z elementami sztucznej inteligencji), cyberbezpieczeństwa, technologii przyrostowych i nowych materiałów dla druku 3D. Wsparcie kierowane jest również do tych organizacji, które rozważają zmianę modelu biznesu i wdrożenie inteligentnych produktów z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Aby umożliwić mniejszym przedsiębiorcom szersze korzystanie z oferowanych usług, Silesia Smart Systems właśnie rozpoczyna realizację projektu EDIH-SILESIA, w ramach którego będzie rozwijać europejską sieć certyfikowanych ośrodków EDIH oraz doskonalić swoje usługi na rzecz MŚP. Dzięki projektowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z usług europejskiego ośrodka innowacji cyfrowych na bardzo korzystnych warunkach.

- Projekt pozwoli zniwelować ryzyka związane ze zbyt wolnym upowszechnianiem się technologii cyfrowych, takie jak np. spadek zdolności do konkurowania w gospodarce globalnej, co w większej skali stanowi barierę dla wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy oraz jest źródłem nierówności, co bardzo dobitnie pokazała pandemia Covid 19 – zaznacza prezes KSSE, dr Janusz Michałek.

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych mają więc przed sobą misję szczególnie ważną w nadchodzących latach. - Wiedza na temat korzyści wynikających z transformacji cyfrowej nadal nie jest powszechna, a jak pokazuje nasze doświadczenie, wielu przedsiębiorców po zapoznaniu się z możliwościami wynikającymi z przeprowadzenia analizy dojrzałości cyfrowej wraz z rekomendacjami, zaczyna dostrzegać konieczność podejmowania takich działań i podejmuje je, podnosząc wydajność i konkurencyjność organizacji. Warto również zaznaczyć, że dzisiaj przedsiębiorstwa są w różnych stopniach zaawansowania technologicznego, a jednym z najtrudniejszych momentów w transformacji cyfrowej jest pierwszy odcinek po starcie. I my chętnie pomagamy go pokonać - mówi Aleksandra Zajusz-Wayda, dyrektor Centrum Innowacji Cyfrowych Silesia Smart Systems z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

EDIH-SILESIA to nowa propozycja międzysektorowej kooperacji, która ma za zadanie służyć właśnie przedsiębiorcom; być swego rodzaju asystentem firmy w złożonym procesie transformacji cyfrowej.

Katowicka SSE w imieniu swoim oraz Partnerów Projektu zaprasza do zapoznania się z ofertą Silesia Smart Systems. O oferowanych usługach można przeczytać na stronie: www.silesiasmartsystems.pl lub umówić się na spotkanie w Biurze Katowickiej SSE, Podstrefa Gliwicka przy ul. Rybnickiej 29 w Gliwicach.

Tereny inwestycyjne w Sosnowcu

Może Cię zainteresować:

Zainwestuj w Sosnowcu. Atrakcyjne tereny oferują Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i miasto

Autor: Redakcja

12/05/2023

Ponad 100 ha atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w Ujeździe

Może Cię zainteresować:

Ponad 100 ha atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w Ujeździe. To cześć Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Autor: Redakcja

10/05/2023

Atrakcyjny teren inwestycyjny KSSE w Bieruniu 9

Może Cię zainteresować:

Atrakcyjne tereny inwestycyjne w Bieruniu. To działki należące do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Autor: Redakcja

09/05/2023

Tereny KSSE w Pawłowicach

Może Cię zainteresować:

Atrakcyjne tereny dla inwestorów w Pawłowicach. To część Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Autor: Redakcja

15/04/2023

Subskrybuj ślązag.pl

google news icon