Grzegorz Franki

Grzegorz Franki

Ślązaczki i Ślązacy mniejszością etniczną? Grzegorz Franki: "To kampania wyborcza i różne rzeczy są obiecywane"

Jestem sceptyczny jeśli chodzi o to, co kto obiecuje w kampanii wyborczej (…) Oczywiście uznanie Ślązaczek i Ślązaków za mniejszość etniczną byłoby docenieniem tych z nas, którzy deklarują narodowość śląską. Z drugiej strony ułatwiłoby edukację regionalną i ochronę ślōnski gŏdki - podkreślił Grzegorz Franki, prezes Związku Górnośląskiego, w Radiu Piekary.